Publikováno

Víte jaké existují způsoby ohřevu vody v domácnosti?

Přemýšlíte nad tím, jaké možnosti ohřevu vody v domácnosti existují a které tedy můžete zvažovat pro svou nemovitost? Existuje více možností – některé jsou vhodnější pro rodinné domy, jiné pro byty a další zase pro rekreační chaty a chalupy.

Ceny za energie i vodu stoupají, a tak se není čemu divit, že se začíná stále více lidí zajímat o možnosti vytápění a ohřevu vody a hledají ta nejúspornější řešení. Jaké možnosti máte? To vše se dozvíte v tomto článku.

Ohřívače podle způsobu ohřevu vody

Přímé a nepřímé ohřívače vody

Podle různých kritérií můžeme rozlišovat různé způsoby ohřevu vody. Například podle způsobu předávání tepla vodě rozlišujeme mezi přímými a nepřímými ohřívači.

Zatímco přímý ohřívač vody ohřívá vodu přímým směšováním studené a horké vody, k nepřímému ohřevu dochází prostřednictvím výměníku tepla. V domácnostech se setkáte pouze s nepřímým ohřevem vody právě přes deskový nebo trubkový výměník tepla.

Přímé ohřívače vody je možné používat pouze v průmyslu, protože mícháním studené a teplé vody dochází ke snižování kvality vody a nesmí být proto používána pro osobní potřebu domácností.

Ohřívače podle množství zdrojů energie k ohřevu

Jednostupňové nebo vícestupňové ohřívače vody

Jednostupňový ohřev ohřívá vodu pouze z jednoho zdroje tepla. Stále častěji se ale na trhu objevují vícestupňové ohřívače vody, které dokáží využít více zdrojů tepla. Všechny tyto zdroje jsou zapojeny do jednoho zásobníku.

Kombinací, s kterými se můžete setkat, existuje mnoho. Jednou z nejčastějších možností je solární ohřev vody nebo prostřednictvím tepelného čerpadla v kombinaci s ohřevem pomocí kotle nebo ohřívače, který využívá elektrickou energii.

Ohřívače podle využitého zdroje energie k ohřevu

Když ve sprše otočíte červeným kohoutkem a začne vám téct příjemná, teplá voda, nejedná se o žádné kouzlo ani zázrak. Aby se voda ohřála, musí jí být dodána energie. Využít k ohřevu vody můžete elektřinu, plyn, tuhá paliva i solární panely. Často se také využívá kombinace několika technologií zároveň.

Mezi základní možnosti patří:

 • elektrické ohřívače
 • plynové ohřívače
 • tepelné čerpadlo

a další

Elektrické ohřívače vody

Elektrické ohřívače vody využívají k ohřevu elektrickou energii. V poslední době se tedy jedná o způsob ohřevu vody, která se značně odrazí v rodinném rozpočtu. Vyrábí se:

 • zásobníkové elektrické ohřívače
 • průtokové elektrické ohřívače

V případě zásobníkového elektrického ohřívače se voda ohřívá v zásobníku, bojleru. Kromě elektrické energie může být k ohřevu využívaný také například plyn nebo tuhá paliva. Zásobníkové ohřívače vody mohou být závěsné nebo stacionární, obvykle mají objem větší než 120 litrů.

TIP: Víte, že elektrocentrála má mnohé využití? Jako náhradní zdroj může sloužit nejen pro vytápění, ale také pro ohřev vody.

Výhody elektrického bojleru

 • Snadná dostupnost elektřiny
 • Snadná montáž
 • Malý nárok na velikost jističe, obvykle stačí jednofázová jistič 6A
 • Velká zásoba teplé vody
 • Při ohřevu nevznikají nebezpečné spaliny

Průtokový ohřívač ohřívá právě protékající vodu, sepne tedy pouze v čase její spotřeby, takové ohřívače musí mít dostatečně velký příkon, obvykle 24 kW pro potřeby domácnosti. Obvykle bývají určeny hlavně pro místní ohřev jednoho zařízení, ale dají se využít také pro ohřev vody v celém bytě. Bývají mnohem menší než akumulační ohřívače vody.

Výhody průtokových elektrických ohřívačů vody

 • Menší velikost oproti bojleru, nezabere v domácnosti tolik místa
 • Finanční úspora – i když je okamžitá spotřeba elektřiny vyšší, odběr trvá jen pár minut a tak ve výsledku ušetříte

Plynové ohřívače vody

Plynové ohřívače vody využívají jako energii k tvorbě teplé vody zemní plyn nebo propan-butan. Propan-butanové ohřívače však již v domácnostech skoro vůbec nenajdete. Naleznete spíše ohřívače na zemní plyn, ať už průtočné nebo zásobníkové, podobně jako je tomu u elektrických ohřívačů vody.

Mezi zásobníkovými a průtočnými ohřívači vody v případě plynového ohřevu se však objevují znatelné rozdíly. Ohřát vodu zemním plynem v zásobníkovém ohřívači může trvat desítky minut, zatímco v průtočném jen několik sekund – a i ohřáté vody může být z hlediska množství více.

Věděli jste, že na trhu existují také mobilní plynové ohřívače vody, které se připojují na propan-butanovou láhev? Takové ohřívače však mohou být používaný pouze venku.

Ohřívače vody na tuhá paliva

S ohřívači vody na tuhá paliva se příliš často nesetkáte. Neznamená to však, že by zůstaly v minulých desetiletí, i dnes můžete využívat tuhá paliva pro ohřev vody. Této možnosti využívají zejména ti, kteří mají snadný přístup k dřevu.

Mezi takové ohřívače vody patří například krbová kamna s výměníkem tepla nebo krbové vložky, které mohou dodávat teplou vodu do zásobníku.

Ohřev vody tepelným čerpadlem nebo solární energií

I netradiční zdroje tepla v dnešní době mají své místo v mnoha domácnostech. Mezi ty nejúspěšnější v případě ohřevu vody patří tepelná čerpadla a fotovoltaika nebo geotermální vrty.

Tyto zdroje energie se často kombinují mezi sebou nebo s klasickým kotlem. Na podzim a v zimě, kdy slunce tolik nesvítí by totiž netradiční zdroje sami o sobě vodu nedokázali dostatečně ohřívat přesně podle potřeb člověka.

Tip: Víte kdy se vyplatí fotovoltaika pro rodinný dům?

Tepelné čerpadlo

Tepelná čerpadla odebírají teplo z půdy, vody nebo vzduchu a takto získané teplo předávají vodě. Systém tepelných čerpadel se rok od roku vyvíjí a zdokonaluje. V posledních letech se objevují invertovaná tepelná čerpadla s regulací výkonu. Díky tomu se tepelná čerpadla stávají hospodárnějšími.

Věděli jste, že pokud propojíte tepelné čerpadlo s dalším zdrojem energie, například fotovoltaikou nebo kotlem, nazývá se také čerpadlo multivalentní?

Výhody tepelného čerpadla
 • Nízké provozní náklady
 • Levnější sazby elektrické energie
 • Čisté vytápění
 • Ekologický způsob vytápění

Solární ohřev vody

I sluneční energie se postupně využívá pro ohřev vody stále častěji a i do budoucna se budeme setkávat s podobnou technologií. Samozřejmě množství takto získané energie se odvíjí od množství využitelného slunečního záření. Toho se v České republice nachází nejvíce v oblasti jižní Moravy.

Podívejte se na tipy pro získání dotace na fotovoltaiku (nejen) pro ohřev vody.

V letních měsících může voda ohřívaná solárními panely nahradit většinu teplé vody odebírané z klasického ohřívače. Na druhou stranu v zimě je výkon solárních panelů kvůli nedostatku sluneční energie snížený.

Je nutno rozlišovat mezi fototermickým a fotovoltaickým ohřevem vody. Slovíčka jsou to sice podobná, ale každý z těchto ohřevů funguje na odlišném principu. V případě fototermického ohřevu se musí solární panely, čerpadla a akumulační nádrž zapojit do jednoho celku.

V případě fotovoltaického ohřevu vody dochází k přeměně slunečního záření ve fotovoltaických panelech na elektrickou energii, která následně ohřívá vodu.

Výhody solárního ohřevu vody
 • Výrazná úspora energie
 • Šetrnost vůči životnímu prostředí
 • Velké množství využití

TIP: Solární panely se dají využít k přípravě teplé vody, přitápění i ohřevu vody v bazénu. Pořídit si tak můžete solární ohřev vody i na chatu nebo chalupu s bazénem a připravit se tak na relax na zahrádce se vší parádou.

Ohřívače podle místa ohřevu

Další dělení ohřívačů vody je podle toho, kde se spotřebovává a vytváří teplá voda. Podle toho rozlišujeme místní, ústřední a dálkové ohřívače.

Místní, ústřední a dálkové ohřívače vody

Mezi těmito typy ohřívačů jsou značné rozdíly – zatímco u místního ohřevu se voda spotřebovává přímo v místě ohřevu, kdy vodu ohřívá pouze jeden předmět, nejčastěji například dřez, ústřední ohřev již chystá teplou vodu pro celý dům nebo byt, popř. několik bytů, které jsou připojeny ke společnému rozvodu vody.

Dálkové ohřívače vody jdou samozřejmě ještě dál, soustava je složitější a voda se ohřívá mimo objekt ve výměníkové stanici.

Autorka článku: Alena Mrvíková, SEO, Optimalizace webu pro vyhledávače